Wie zijn wij?

NeXus-Care is in 2017 een pilot gestart in samenwerking met de gemeente ’s-Hertogenbosch. Er is gestart met een Begeleid Wonen locatie voor de opvang van voormalig Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen ofwel AMV’ers. Sinds 2018 hebben wij een tweede BWB-woning en bieden wij naast Begeleid Wonen ook Ambulante begeleiding en Psychomotore Therapie aan in diverse gemeenten in de Meijerij. Wij hebben hierin bewust gekozen voor een nieuwe lichting bewoners en cliënten met een diversiteit aan achtergronden.

NeXus-Care werkt met een klein team van ervaren, gepassioneerde medewerkers. Wij werken met een heldere visie waarin we dicht bij de cliënt staan en flexibel kunnen inspringen op diverse hulpvragen. Dit doen wij door middel van een integrale, motiverende benadering die uitgaat van de mogelijkheden van de cliënt. Door samenwerking en communicatie met de cliënt zorgen wij ervoor dat deze zich gehoord voelt en in staat wordt gesteld zelf de regie te nemen, dit met ondersteuning van de begeleiding.

NeXus-Care heeft een goede samenwerking met een aantal ketenpartners in De Meierij. Onze medewerkers weten de weg te vinden op de sociale kaart van de diverse gemeenten in de Meierij om zo niet solitair, maar juist in samenwerking met de ketenpartners een sterk netwerk om de cliënt te vormen.

Voor vragen of meer informatie kunt u ons altijd bellen of mailen.
Telefoon: 06-44448502
E-mail: info@nexus-care.nl