Vreemdelingenzorg

NeXus-Care biedt begeleiding aan de doelgroep jongvolwassen immigranten, volwassen alleenstaande immigranten en immigranten gezinnen op alle levensgebieden: persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, opleiding/werk, familie, sociale contacten en financiën. Uiteraard zal de aard van de vragen van de groep volwassen immigranten en gezinnen verschillen van de adolescentenleeftijd en zal de stijl van NeXus-Care medewerkers zich daaraan aanpassen. Die begeleiding wordt gegeven vanuit een integrale en activerende aanpak met bekwame en ervaren medewerkers.

NeXus-Care biedt begeleiding op maat, dit kan variëren van één uur per week tot dagelijkse intensieve begeleiding. Dit doen we in de eigen woonruimte van de immigrant. Zij worden gestimuleerd tot het participeren in de maatschappij en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. NeXus-Care  maakt gebruik van modeling, positieve bekrachtiging en oefening om de benodigde vaardigheden aan te leren en de hierbij passende (Nederlandse) gedragsinstructie. Dit gebeurt door middel van het vinden van de juiste aansluiting en een open en ongedwongen benadering door de begeleiders of daar waar mogelijk de verbinding leggers. De verbinding legger is iemand uit eigen cultuur en vervult een coachende en ondersteunende rol.

NeXus-Care is daarbij ook gespecialiseerd in (voorbereiding op de) gezinshereniging en de specifieke vragen die dat oproept. De instroom middels gezinshereniging is na 2017 fors toegenomen. NeXus-Care begeleidt in veel situaties de gezinshereniging en bereidt de cliënten daarop voor. Dat doen wij door de immigranten wegwijs te maken in de normen en waarden die zij in Nederland tegen (gaan) komen met respect voor de originaire normen en waarden van de cultuur waarin zij zijn opgegroeid. NeXus-Care vervult daarbij een brug- en vertaalfunctie (heen en weer).

Na de gezinshereniging ondersteunt NeXus-Care de vader en/of moeder van de cliënt met de contacten op school, maakt ze wegwijs in de dagelijkse of wekelijkse gewoonten in de winkel of langs het sportveld of als vrijwilliger in een kantine bijvoorbeeld. Ook begeleidt NeXus-Care de ouder(s) zo gericht mogelijk door aan te sluiten bij de eigen (culturele en persoonlijke) waarden en normen en (on)mogelijkheden.

NeXus-Care begeleidt de immigrant zo gericht mogelijk door aan te sluiten bij de eigen (culturele en persoonlijke) waarden en normen en mogelijkheden, met als doel:

 • de zelfredzaamheid te vergroten
 • steunend netwerk vergroten/opbouwen
 • het dragen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes
 • participeren in de Nederlandse maatschappij
 • volgen van onderwijs en dagbesteding
 • vinden en behouden van werk
 • goede vrijetijdsbesteding
 • kennis van wet- en regelgeving

Statushouders hebben als taak zich binnen een vooraf bepaalde tijd in te burgeren in de Nederlandse maatschappij. Een aantal heeft tijdens dit proces te maken met individuele blokkades zoals:

 • Rouwverwerking
 • Depressie
 • Angst gerelateerde problemen
 • Somatische klachten
 • Agressie-regulatie problemen

Hierdoor lopen ze ernstige vertragingen bij het inburgeren op en zien we een stagnerend beeld. Er wordt bij de Vreemdelingenzorg vanuit NeXus-Care o.a. gewerkt volgens het competentiemodel en het Activeringsgericht bejegenen.

Voor vragen of meer informatie kunt u ons altijd bellen of mailen.
Telefoon: 06-44448502
E-mail: info@nexus-care.nl