Missie & Visie

NeXus-Care is een vertrouwde en kleinschalige aanbieder in de Meijerij die dicht bij de cliënt begeleiding biedt en middels integrale en activerende methodieken de cliënt motiveert en ondersteunt.

De X bij NeXus-Care staat voor de verbinding die wij leggen met de cliënt zodat zij de verbinding aan kunnen gaan met zichzelf, de samenleving en volop op een passende wijze kunnen participeren.

Onze Missie
“NeXus-Care werkt integraal zodat op alle levensgebieden (persoonlijke ontwikkeling, gezondheid, opleiding/werk, familie, sociale contacten en financiën) praktische stappen gezet kunnen worden met als doel verbetering van de zelfredzaamheid en een goede integratie en participatie in de maatschappij, passend bij de eigen (culturele en persoonlijke) mogelijkheden, voorkeuren, keuzes en verwachtingen”.

Voor vragen of meer informatie kunt u ons altijd bellen of mailen.
Telefoon: 06-44448502
E-mail: info@nexus-care.nl