Hulpverlening Marokkaans

NeXus-Care biedt gespecialiseerde hulp binnen de Marokkaanse doelgroep. Binnen ons team hebben we een Marokkaanse collega die de cliënt als professional en als ervaringsdeskundige kan begeleiden.

Ons hulpverleningsaanbod sluit aan bij de waarden en normen en de cultuurspecifieke vragen die spelen binnen de Marokkaanse cultuur. Dit zonder dat cultuur of taal een barrière vormen. Het vinden van een balans tussen loyaliteit en autonomie kan een grote uitdaging vormen welke kan leiden tot sociaal-emotionele problemen. Om goed te kunnen functioneren in de maatschappij is een balans nodig tussen deze aspecten. Speciale aandacht is er daarbij voor vrouwen die in dit proces extra steun behoeven.

Wij houden bij de begeleiding rekening met de waarden en normen vanuit de eigen culturele achtergrond én die van de Nederlandse maatschappij om samen te zoeken naar oplossingen voor de hulpvraag. NeXus-Care vervult daarbij een brug- en vertaalfunctie (heen en weer).

Wat betekent dat in de praktijk?
We bieden één of meerdere uren per week begeleiding in een voor de cliënt prettige omgeving en we gaan samen met de cliënt op zoek naar een passende wijze om de balans tussen loyaliteit en autonomie (terug) te vinden, met respect voor culturele en persoonlijke normen en waarden.

Voor vragen of meer informatie kunt u ons altijd bellen of mailen.
Telefoon: 06-44448502
E-mail: info@nexus-care.nl