Begeleid Wonen

NeXus-Care heeft in 2017 en 2018, in opdracht van de gemeente, een tweetal woningen gehuurd van woningcorporaties in Den Bosch waardoor het aanbod aan begeleiding, tijdelijk of voor langere duur, snel en adequaat gegeven kan worden middels Beschermd Wonen Begeleid en Beschermd Wonen Thuis.

NeXus-Care biedt daarmee intensieve begeleiding aan de doelgroep voormalige AMV’ers en jongeren die vanuit, al dan niet gesloten, jeugdzorg instellingen de leeftijd van 18 jaar bereiken en aanhoudend intensieve begeleiding nodig hebben. Waar begeleiding ophoudt bij 18 jaar, stopt de ontwikkeling naar volwassenheid namelijk niet. Vanuit die visie werkt NeXus-Care verder aan de begeleiding, integratie en participatie van deze jongeren in de samenleving. Dit gebeurt door middel van het vinden van de juiste aansluiting en een open en ongedwongen benadering door de hulpverlening of daar waar mogelijk de verbinding leggers. De verbinding legger is iemand uit de eigen cultuur en vervult een coachende en ondersteunende rol.

Jongvolwassenen beschikken vaak over onvoldoende vaardigheden om de taken waar ze voor staan, te vervullen. Daarnaast is het een feit dat er snel sprake is van overvraging. De begeleiding is, naast het aanleren van praktische vaardigheden, gericht op de persoonlijke ontwikkeling. Hierbij wordt de jongvolwassene gestimuleerd zijn eigen gedrag te beoordelen, te evalueren en zo nodig bij te stellen. NeXus-Care maakt gebruik van modeling, positieve bekrachtiging en oefening om de benodigde vaardigheden aan te leren en de hierbij passende (Nederlandse) gedragsinstructie.

Beschermd Wonen van NeXus-Care tracht zo gericht mogelijk aan te sluiten bij de eigen (culturele en persoonlijke) waarden en normen en mogelijkheden, met als doel:

 • de zelfredzaamheid te vergroten zowel in huiselijke kring als in de maatschappij
 • plannen en organiseren van de week, met alle verplichtingen die daarbij horen
 • aanleren van het zelfstandig zijn en een huishouden runnen
 • steunend netwerk vergroten/opbouwen
 • het dragen van verantwoordelijkheid voor eigen keuzes (onder meer financieel)
 • participeren in de (Nederlandse) maatschappij
 • volgen van onderwijs of dagbesteding
 • vinden en behouden van werk
 • goede vrijetijdsbesteding
 • psychosociale problemen leren te herkennen en er beter mee om te gaan
 • kennis van wet- en regelgeving

NeXus-Care is daarbij ook gespecialiseerd in (voorbereiding op de) gezinshereniging van voormalig AMV’ers en de specifieke vragen die dat oproept.

Voor vragen of meer informatie kunt u ons altijd bellen of mailen.
Telefoon: 06-44448502
E-mail: info@nexus-care.nl