18+ Hulp

Waar begeleiding ophoudt bij 18 jaar, stopt daar de ontwikkeling niet.

Als je 18 wordt, je meerderjarigheid bereikt, wordt er door de samenleving van je verwacht dat je zelfstandig bent. Met het begrip zelfstandigheid/zelfredzaamheid wordt het volgende bedoeld:
“Zelfredzaam is als de jeugdige voldoende vaardigheden beheerst om zich staande te kunnen houden in de samenleving. Hiervan is sprake wanneer de jeugdige de taken (eisen en verwachtingen) die in het dagelijkse leven worden gesteld zelfstandig vervuld, of door hulp van anderen in te schakelen”.

Maar wat als de samenleving waarin je leeft, je niet bekend is, je geen familie hebt, weinig netwerk en gewoon weg niet de regels en de wetten kent.  Dit is een probleem waar vele alleenstaande jongvolwassen vluchtelingen, met een verblijfsstatus, tegen aan lopen zodra zij 18 worden en geen begeleiding (meer) ontvangen. Als het gaat om de zelfredzaamheid van deze jongvolwassenen, hulpbehoevend en 18 jaar, dan wordt er in de praktijk geconstateerd dat er in de hulpverlening een gebrek is aan aandacht en mogelijkheden.

Wanneer jongeren 18 worden en op eigen benen moeten staan, zien we in de praktijk dat dit vaak een grote overstap is die zij moeten maken. De begeleiding houdt bij het 18e levensjaar op, terwijl de jongere nog steeds hulpbehoevend is.  NeXus-Care is er om deze jongvolwassenen statushouders op weg te helpen in onze Nederlandse samenleving.  De begeleiding van NeXus-Care is gericht op het vergroten van de competenties van de jongvolwassen statushouders. Met als doel om zelfstandig te  functioneren en participeren binnen de maatschappij passend bij de eigen (culturele) mogelijkheden, voorkeuren, keuzes en verwachtingen